Tweede Kamerleden die Groningen bezoeken: waarom wel de ellende, maar niet de kansen?

Tweede Kamerleden komen maandag 26 juni naar Groningen. Ze komen zich hier verdiepen in de aardbevingsproblematiek. Dat is heel mooi. Maar Groningen heeft inmiddels ook zéer veelbelovende nieuwe kanten. Wat ontzéttend jammer dat de Kamerleden niet de tijd hadden, of wilden nemen, om die ook eens te bekijken, nu ze toch hier komen. Dat betoogt Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond, in onderstaand blog.

'De leden van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken komen maandag 26 juni naar het aardbevingsgebied van Groningen. Zij bezoeken wederom de gemeente Loppersum en dit keer ook Appingedam. Ze gaan ook praten met de inwoners, over de pijn, de ellende en het malheur dat onze regio heeft getroffen.

 

Opnieuw zullen de leden hun medeleven betuigen en begrip tonen voor de gevoelens van het volk, de eisen die gesteld worden om een einde aan deze ellende te maken en met een beetje mazzel, zullen de leden, zonder een telefoontje naar de adviseurs voor weer een nieuw onderzoek, beloven dat zij in de Tweede Kamer hun best zullen doen om het Kabinet te bewegen ruimhartig hun ereplicht te vervullen.

 

Prima natuurlijk, goed dat de (nieuwe) leden van de vaste Kamercommissie de "verre" reis uit Den Haag ondernemen om zich te laten informeren, je bent per slot van rekening volksvertegenwoordiger.

 

Maar wat zou het mooi geweest zijn als men dit keer was afgeweken was van het vaste programma.

 

Wat zou het mooi geweest zijn als de leden zich ook hadden laten informeren over de economische kansen van onze prachtige regio.

 

Wat zou het mooi geweest zijn als men zich, naast de prima woon- en leefbaarheidsplannen gecombineerd met de versterkingsopgave van o.a. Loppersum en Appingedam, ook had willen laten informeren over het programma Kansrijk Groningen. Vergroening, verduurzaming, circulaire economie, Nordic City, .... plannen en mogelijkheden genoeg, passend in de agenda van de landelijke overheid.

 

Kansen die onze prachtige regio, met zijn ruimte, de havens, de kenniscentra, het bedrijfsleven verzilverd kunnen worden.

 

Wat zou het mooi zijn geweest...je bent per slot van rekening de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, de commissie die bij uitstek deze kansen en mogelijkheden wil benutten voor de BV Nederland, voor Groningen, voor het milieu, maar vooral ook voor de mensen die leven en werken in onze prachtige regio.

 

 Mensen die hier geworteld zijn, die hier graag willen blijven wonen, wanneer hun huizen veilig zijn, wanneer hun vertrouwde omgeving in tact blijft, maar vooral ook als er perspectief is voor de toekomst, voor henzelf en voor hun kinderen.

 

 Die kansen zijn er, de regionale overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben zich verenigd, zien die toekomst, zien de mogelijkheden en willen die kansen graag laten zien aan bijvoorbeeld de vaste Kamercommissie Economische Zaken.

 

Het programma daarvoor is aangeboden maar helaas niet overgenomen.

 

 Jammer, maar wat zou het mooi zijn geweest....'

 

Marijke van Beek

Portefeuillehouder EZ Aardbevingsgemeenten

 

Marijke van Beek

Marijke van Beek

Marijke van Beek is burgemeester van de gemeente Eemsmond

Gratis aanmelden voor de Luncheditie!