‘De ideale stad Groningen’ volgens de PvdA: Sterk, sociaal en zorgzaam

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn de belangrijkste in tientallen jaren. De gemeente krijgt er binnenkort grote verantwoordelijkheden bij op het gebied van zorg. Grootste vraag daarbij is: kiezen we voor een actieve en sociale overheid waarop de Stadjers kunnen rekenen, of een gemeente die zich terugtrekt op haar kerntaken. Daarbij speelt ook dat het vertrouwen in de politiek wel eens groter geweest. Het lijkt er soms op dat de overheid wel de crisis begeleidt, maar het tij niet weet te keren. Veel kiezers, ook in de stad, rekenen de politiek dat aan. De PvdA kiest daarom onomwonden voor een actieve overheid die naast de burgers staat. Samen de handen uit de mouwen! Waar dat toe kan leiden in 2018? Een schets voor een sterk en sociaal Groningen.

In 2018 heeft Groningen de zorg dichtbij georganiseerd. Jongeren met problemen worden in eerste instantie geholpen door ondersteuning door ouders. Of door gebruik te maken van sterke netwerken op de school of de sportclub. Daardoor worden jongeren minder snel de zware zorg ingezogen. Dat is prettiger voor iedereen. Maar voor wie dat nodig heeft, is er topzorg. Niemand valt tussen wal en schip. Hulpverleners houden zich bezig met jongeren en niet met protocollen. Ouderen wonen vaker en langer thuis. In kleinschalige woonvormen, zoals hofjes, bij elkaar of met anderen. De gemeente zorgt voor adequate ondersteuning. Eenzaamheid is onacceptabel.

Geen armoede meer

De meest schrijnende armoede is uitgebannen. De tijd dat er kinderen wegens geldgebrek zonder goede jas of schoenen naar school gingen, ligt achter ons. Ondanks bezuinigingen heeft de PvdA er voor gezorgd dat er meer gedaan is tegen armoede. Ouderen, gezinnen, kinderen, iedereen krijgt de kans zich te ontwikkelen. In sport, cultuur en onderwijs of werk. Er is eindelijk werk gemaakt van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De dreiging van een verloren generatie is afgewend door een actieve opstelling van de politiek en goede samenwerking met ondernemers.

Goed wonen

In 2018 is Groningen nog steeds een stad zonder achterstandswijken. Er is een nieuwe golf van sociale wijkvernieuwing door de stad gegaan aan de hand van kleinschalige bewonersinitiatieven. De verhouding tussen studenten en andere Stadjers is verbeterd. Nieuwe jongerenhuisvesting heeft de uitbreiding van de kamerverhuur in gezinswoningen overbodig gemaakt. Door forse investeringen in energiebesparing zijn sociale huurwoningen betaalbaar gebleven. Van de dan inmiddels 700 woningen in Meerstad is 20% een sociale huurwoning. Op het Suikerunieterrein krijgt de nieuwe economie vorm. Kleine creatieve bedrijfjes en nieuwe kleinschalige maakindustrie zorgen voor een levendig gebied en nieuwe werkgelegenheid. Tijdelijk gebruik als nieuwe motor.

Groningen is in 2018 nog steeds een sterke en sociale stad. Een stad waarin we elkaar niet loslaten. Een stad om trots op te zijn!

Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf is lijsttrekker van de PvdA tijdens de Groningse gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is hij voor die partij ook wethouder.

Gratis aanmelden voor de Luncheditie!