'De ideale stad Groningen' volgens de Piratenpartij

Groningen, 2018 - De stad is in handen van haar bewoners - het lokale bestuur is in dienst van de Groningers.

De burgers runnen hun eigen gemeente; er wordt niks meer van bovenaf opgelegd, maar mensen bepalen zelf wat er met de stad en hun wijk gebeurt en waar het geld naar toe gaat. Via burgerfora en e-democratie kan iedereen voorstellen indienen, discussiëren en meestemmen over de voorstellen. Alles wordt duidelijk en transparant gedeeld. Ambtenaren ondersteunen bij de uitwerking hiervan. Er zijn geen overbodige regels meer; de Piratenpartij wil met zogenaamde #Kafkabrigades de stofkam halen door het woud van gemeentelijke regelgeving. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Het cameratoezicht is nagenoeg verdwenen en het fouilleren van mensen en het vragen van een identificatie zonder verdenking is verboden. De jacht op wietplantjes is beëindigd en de wietteelt is gereguleerd. De politie heeft nu de handen vrij voor echte misdrijven. Aangiftes worden weer in behandeling genomen, en er worden veel meer zaken opgelost. De inwoners van Groningen bewegen zich met betaalbaar openbaar vervoer weer vrij door de stad. Door slimmere verkeerslichten is de reistijd voor iedereen korter geworden. De privatisering van openbare bedrijven wordt teruggedraaid.

Overal in Groningen zijn tuinen ontstaan met groente en fruitbomen. De gemeente heeft het beheer van het ongebruikte openbaar groen aan de burgers overgedragen en er is een levendige markt en ruilhandel ontstaan in biologische producten. Groningen wekt een groot deel van zijn eigen energie op. Iedereen kan kiezen voor zonnepanelen, warmtewisselaars of windenergie. Iedere wijk heeft zijn eigen slimme energienetwerk, waarbinnen de stroom onderling verdeeld wordt, zonder tussenkomst van een stroomleverancier. Wijken kunnen onderling stroom uitwisselen.

Groningen heeft aan de "wet maatschappelijke ondersteuning" een sociale en menselijke invulling gegeven. Hulpbehoevenden liggen niet meer in hun eigen vuil af te wachten tot iemand ze een keer komt helpen. Groningen is een stad waar mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven zonder in een sociaal isolement te raken. Een stad waar mensen die even geen werk hebben de ruimte gegeven wordt om hun medemensen te helpen zonder hun uitkering te verliezen maar ook zonder dat ze als moderne slaven misbruikt worden om goedkoper te kunnen werken. Mensen die zorg nodig hebben kiezen zelf waar ze die willen afnemen en wat ze ervoor willen betalen; Er is een persoonsgebonden budget voor iedereen die zorg nodig heeft.

Iedereen die in Groningen leeft heeft toegang tot gratis en veilig draadloos internet. Materialen van bibliotheken en openbare collecties in Groningen worden gedigitaliseerd en gratis toegankelijk gemaakt. Het internet is de nieuwe bibliotheek.

Alex Straver

Alex Straver

Alex Straver is lijsttrekker van de Piratenpartij in Groningen. Hij woont in Lewenborg en is vader van drie kinderen. Hij heeft politieke interesse voor inspraak, transparantie en privacy, maar ook op het gebied van vervoer en infrastructuur.

Gratis aanmelden voor de Luncheditie!