bereikbaarheid-verkeer

20 aug 2015, 14:02

Reitdiepplein: Volgende bereikbaarheidsproject dient zich al weer aan; woensdag informatiebijeenkomst

Reitdiepplein: Volgende bereikbaarheidsproject dient zich al weer aan;  woensdag informatiebijeenkomst

Nu de werkzaamheden aan de oostelijke ringweg langzaam maar zeker tot een goed einde komen, dient een volgende opknapbeurt zich al weer aan: activiteiten die vanaf september a.s. rondom het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) starten.

Woensdag 26 augustus 2015, tussen 17.00 uur en 19.30 uur, vindt er in de Stadskerk  (Friesestraatweg 221) een informatiebijeenkomst plaats over deze werkzaamheden.


De provincie Groningen organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Groningen en aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra, die het werk gaat uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen voor informatie.

 

Werkzaamheden

 

Het afgelopen voorjaar is vooral energie gestoken in het bedenken van een zo optimaal mogelijke fasering, waarmee de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit heeft in ieder geval geleid tot een verkorting van de uitvoeringsperiode.

 

Reitdiepplein

 

De verwachting is dat tot eind 2015 werkzaamheden plaatsvinden aan het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein). In oktober 2014 heeft de Provincie Groningen - in samenwerking met de gemeente Groningen - de gewijzigde plannen omtrent het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) gepresenteerd aan de omgeving. Belangrijkste aanpassing in de voorgenomen plannen is dat de eerder getoonde tekeningen (januari 2014) in samenspraak met de omgeving zijn gewijzigd.

 

Verkeerslichten blijven


Dat betekent dat de verkeerslichten op de Westelijke Ringweg - ter hoogte van het kruispunt Hoogeweg - NIET verdwijnen. In- en uitgaand verkeer vanaf de Hoogeweg blijft mogelijk. Het is echter niet mogelijk om komende vanaf de Hoogeweg over te steken richting de oprit naar de Noordelijke Ringweg en/of komende vanaf de richting Zuidhorn de Westelijke Ringweg over te steken richting Hoogeweg.  De plannen zijn gepresenteerd met voorbehoud van definitieve politieke goedkeuringen eind 2014.


Voorgeschiedenis


In  2006 is fase 1  van de werkzaamheden aan de  knoop Westelijke- en  Noordelijke Ringweg uitgevoerd door het ongelijkvloers maken van het kruispunt Reitdiep (Prof. Uilkensweg). Het verwijderen van de verkeerslichten op het kruispunt Hoogeweg, 2e fase Reitdiepplein, zou in een latere periode worden uitgevoerd.  Dit in verband met de ontwikkelingen langs de Reitdiepzone.Uitbreiding capaciteit


De aanstaande reconstructie van de Zuidelijke Ringweg Groningen in de periode van 2015 tot 2020 - maken het noodzakelijk om de capaciteit op het knooppunt nog verder uit te breiden. Want tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg, maken de Westelijke en Noordelijke Ringweg onderdeel uit van de omleidingsroute, waarbij het noodzakelijk is de doorstroming zo optimaal mogelijk te hebben. De capaciteitsuitbreiding  vindt in de periode  2015 plaats.  

 

Nieuwe ontwerp


In het Definitief Ontwerp worden de huidige verbindingswegen tussen de Westelijke  en Noordelijke Ringweg verdubbeld. In het gebied erom heen komt een nieuwe ‘dras-en plasgebied’ (groene natuur).

 

De uitvoering start vanaf september 2015 en duurt tot het eind van het jaar. Met name in september zullen er dan omleidingen zijn.

Voor meer informatie omtrent de plannen bij het Reitdiepplein, zie ook:

http://www.ringgroningen.nl/noordzeebrug/reitdiepplein

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: