bereikbaarheid-verkeer

16 nov 2016, 10:10

Vanavond informatiebijeenkomst Groningen Spoorzone in Puddingfabriek over plannen busstation

Vanavond informatiebijeenkomst Groningen Spoorzone in Puddingfabriek over plannen busstation

In De Puddingfabriek in de Viaductstraat (nabij het Herewegviaduct) begint vanavond vanaf half acht een inloopbijeenkomst waar informatie wordt gegeven over plannen voor het verplaatsen van het busstation van de voorkant van het Hoofdstation (noordzijde) naar de achterzijde.

Zoals gemeld stelt het college van B&W voor om het huidige busstation, dat nu nog aan de noordkant van het Hoofdstation staat, in zijn geheel te verplaatsen naar de zuidzijde.

 

Al in 2014 besloot de gemeenteraad van Groningen om zes haltes aan de zuidzijde van het Hoofdstation te realiseren voor een beperkt aantal bussen, vanaf de westkant. Maar B en W stellen nu dus voor om die zes haltes uit te breiden tot een volwaardig, efficiënt en toegankelijk busstation.

 

Groenvoorziening

Tijdens de bijeenkomst vanavond is er ook informatie over plannen voor de PostNL-locatie. Samen met enkele omwonenden heeft de gemeente Groningen de afgelopen tijd gewerkt aan een groene inrichting van het gebied waar nu nog het grijze PostNL gebouw staat. Er is vanavond een eerste schetsontwerp te zien van een parkachtige omgeving op deze locatie.

 

Meer informatie over alle plannen vindt u nu al op de website: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: