bereikbaarheid-verkeer

13 apr 2015, 10:10

Oproep wethouder Paul de Rook aan Fietsend Groningen

Oproep wethouder Paul de Rook aan Fietsend Groningen

De Groningse wethouder van verkeer Paul de Rook (D66) doet vandaag een oproep aan fietsend Groningen.

Namens de gemeente Groningen vraagt hij inwoners om actief mee te denken over de concrete invulling van de fietsstrategie. Op de website www.050fietsstad.nl kunnen bezoekers hun ideeën achterlaten over hoe de fiets in Groningen meer ruimte kan krijgen. Tips en ideeën die vóór 26 april binnenkomen, worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de fietsstrategie.


Wethouder Paul de Rook denkt dat veel inwoners wel een idee hebben over hoe fietsen in de stad beter, veiliger of gemakkelijker kan: “Vrijwel iedere Groninger zit wel één of meerder keren per week op de fiets en komt dan vanzelf langs punten die voor het fietsverkeer niet optimaal zijn. Als fietser heb je nu dé kans om te laten weten waar we vooral aan de slag moeten.”


Fietsstrategie


Om het toenemende fietsverkeer in de stad voldoende ruimte te kunnen bieden, zijn de komende jaren duidelijke keuzes nodig. De nieuwe fietsstrategie, die het college twee weken geleden presenteerde, geeft richting aan het fietsbeleid voor de komende jaren. De strategie bevat 5 pijlers: de fiets eerst, een samenhangend fietsnetwerk, ruimte voor de fiets, fietsparkeren op maat en de promotie van 050Fietsstad.


Goed idee? Kom ermee!


Voor de zomer zullen in een uitvoeringsprogramma de prioriteiten worden vastgelegd. Daarin telt ook de mening van de gebruikers, de fietsende Groningers zelf dus. De komende weken hoopt het college via de website www.050fietsstad.nl zoveel mogelijk ideeën binnen te halen. Op deze site is ook alle informatie over de fietsstrategie te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: