bereikbaarheid-verkeer

25 apr 2016, 21:09

Nieuw inrichtingsplan "Busroute west" toegelicht in binnenstadscafé, Poelestraat 2

Nieuw inrichtingsplan "Busroute west" toegelicht in binnenstadscafé, Poelestraat 2

In het binnenstadscafé aan de Poelestraat 2 kunnen belangstellenden op 28 en 29 april met de gemeente Groningen van gedachten wisselen over een nieuw inrichtingsplan busroute west, de nieuwe busroute aan de westkant van de binnenstad.

Het inrichtingsplan van de nieuwe busroute is gebaseerd op de reacties tijdens het binnenstadcafé in het Stripmuseum van afgelopen november, de vastgestelde binnenstadvisie en de inspraakreacties op de visie. Het plan gaat over de nieuwe centrumbushaltes op de kop van de Westerhaven en de aanpassingen aan de wegen in het gebied die nodig zijn om de bus hierlangs te laten rijden.  

Busroute west

De gemeenteraad stelde op 24 februari van dit jaar de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’ vast. De gemeente gaat meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers en als gevolg daarvan gaan de bussen een andere route rijden.

Het eerste plan van de visie dat concreet is uitgewerkt, is het inrichtingsplan voor de busroute west. In het najaar gaat de gemeente  aan het werk met het ontwerp van de Astraat/Brugstraat/ Munnekeholm.

Plannen

De komende tijd organiseert de gemeente meer bijeenkomsten om, samen met de inwoners van de stad, plannen te maken. Het gesprek met de stad vervangt hiermee de formele inspraakmomenten op de inrichtingsplannen. Naast de bijeenkomsten kunt u ook op andere momenten telefonisch of via de mail uw visie geven of vragen stellen aan het projectteam. Dit kan via: binnenstad@groningen.nl (link sends e-mail) en telefoonnummer: 14 050.

De plannen voor de binnenstad als geheel staan op: groningen.nl/binnenstad.

 

Het binnenstadcafé, aan de Poelestraat 2 in Groningen, is geopend op donderdag 28 april van 13.00 – 20.00 uur en vrijdag 29 april van 11.00 – 18.00 uur.

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: