bereikbaarheid-verkeer

22 mei 2015, 00:12

Inwoners Winsum kunnen mening geven over spoorwegovergangen

Inwoners Winsum kunnen mening geven over spoorwegovergangen

Inwoners van Winsum die regelmatig gebruik maken van de onbewaakte spoorwegovergang aan de Zijlvestweg, of er in de buurt wonen, kunnen hun mening geven over oplossingen om deze spoorwegovergang veiliger te maken. Het gaat om de keuze tussen opheffen, beveiligen of een spoortrap plaatsen. (Foto: Zijlvesterweg, Winsum)

Ook voor de andere spoorwegovergangen binnen het dorp Winsum horen de gemeente en ProRail graag wat inwoners vinden van voorgestelde oplossingen. Op www.winsum.nl staat een formulier dat inwoners kunnen invullen. Dat kan nog tot 1 juni.

 

Veiliger

De drie verschillende oplossingen om de onbewaakte spoorwegovergang aan de Zijlvestweg veiliger te maken zijn behoorlijk ingrijpend. Daarom is het goed als mensen die veel gebruik maken van deze spoorwegovergang, aangeven of ze de oversteek als onveilig ervaren. Ook omwonenden kunnen aangeven welke oplossing zij graag zien. Bij twee andere overgangen in Winsum, aan de Meeden en de Trekweg naar Onderdendam, is het voorstel een extra spoorwegboom voor voetgangers te plaatsen. Ook daarover kunnen inwoners hun mening geven op het formulier op www.winsum.nl. Bij de spoorwegovergang aan de Onderdendamsterweg worden geen extra maatregelen voorgesteld. Over de spoorwegovergang aan de Voslaan, net buiten Winsum, loopt een apart traject met omwonenden. Op 18 mei was er een avond voor de inwoners van Winsum over de oplossingen.

 

Reacties

In het onderzoek dat ProRail en de gemeente Winsum vorig jaar deden, worden oplossingen voorgesteld om 17 van de 23 spoorwegovergangen in de gemeente veiliger te maken. Gemeente en ProRail vatten de reacties van inwoners daarop samen en bespreken het voorstel met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeente en ProRail vinden het belangrijk om daarbij aan te geven of de voorgestelde oplossing per spoorwegovergang gewenst is door inwoners.

 

Kosten

Ministerie, ProRail, provincie Groningen en gemeente Winsum zijn in gesprek over de kosten van de oplossingen. Als de partijen samen voldoende geld op tafel kunnen leggen, worden alle oplossingen uitgevoerd. Als dat niet lukt, moeten er keuzes worden gemaakt.

 

Baflo en Rasquert

Inwoners van Baflo en Rasquert kunnen op 17 juni terecht op een inloopavond om hun mening te geven over voorgestelde

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: