bereikbaarheid-verkeer

10 jan 2017, 17:05

Groningen start pilot met 'slimme' deelfietsen

Groningen start pilot met 'slimme' deelfietsen

Op 1 maart begint in Groningen een pilot met 20 'slimme' deelfietsen. De fietsen zijn voorzien van een slim slot met sensoren. Hierdoor zijn ze traceerbaar en zijn de fietsen met een app op de smartphone te zoeken, te reserveren en te ontgrendelen.

De slimme fietsen zijn gedurende de proefperiode vanaf een aantal locaties te gebruiken: P+R-terreinen, het Zernike, het centrum en enkele schoollocaties van het Alfa-college en Noorderpoort.

Het eerste prototype van de fiets werd op maandag 9 januari onthuld door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen.

Aan de proef van zes maanden doen zes partijen mee: Groningen Bereikbaar, de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Noorderpoort, het Alfa-college en de Hanzehogeschool.

Tijdens de pilot wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de gebruikswensen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of het initiatief een vervolg krijgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: