bereikbaarheid-verkeer

01 feb 2016, 10:10

Busbaan van Hoogkerk doorgetrokken naar Hoofdstation: aanleg HOV-as west fase 3 vordert (VIDEO)

Het wordt binnenkort nog eenvoudiger en sneller om met de bus van Hoogkerk naar het Hoofdstation te rijden. Dat is te danken aan de aanleg van de HOV-as west fase 3. Op bijstaande video een blik op de werkzaamheden vanaf het Emmaviaduct.

De HOV-as west fase 3 is een project om de bestaande busbaan van het P+R terrein in Hoogkerk naar de Paterswoldseweg in Groningen te verlengen tot achter het Hoofdstation.

Het globale traject is: busbaan Koeriersterweg – voormalig NELF terrein – terrein VLP post Zaanstraat 10 – Zaanstraat – aansluiting op Emmaviaduct. KWS Infra en Hegeman Beton- en Industriebouw leggen samen dit project aan.

Het project bestaat onder andere uit de aanleg van twee kunstwerken: een tijdelijke brug over de Paterswoldseweg en een tafelbrug over het Noord-Willemskanaal.

Daarnaast worden ook ten behoeve van de busbaan de taluds van het Emmaviaduct aangepast. De busbaan zal bestaan uit een asfaltverharding.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: