wonen

17 feb 2017, 09:09

Monumenteigenaren slaan handen ineen bij bevingschade

Monumenteigenaren slaan handen ineen bij bevingschade

Twintig eigenaren van monumenten in Groningen hebben samen de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren opgericht. Ze hopen als collectief sterker te staan als het gaat om de schadeafhandeling na aardbevingen.

Veel monumenten de provincie hebben schade opgelopen als gevolg van de bevingen. Volgens de eigenaren verloopt de afhandeling van die schades vaak willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend. Zij maken zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van hun monument en zeggen een gevoel van onvrede en onmacht te hebben.

De vereniging gaat zich sterk maken voor een zorgvuldig herstel van de geleden schade, een rechtvaardige vergoeding voor schadeherstel en preventieve versterking, en een eerlijke compensatie van de waardevermindering. De eigenaren willen dit bereiken door ‘op constructieve wijze’ in gesprek te gaan met de Nam.

Door het oprichten van een vereniging willen de eigenaren samen meer invloed uitoefenen. Inmiddels hebben bijna honderd aspirant-leden zich aangemeld. Het initiatief wordt gesteund door Monumentenwacht Groningen, Libau, Erfgoedvereniging Heemschut en Bewoond^Bewaard.

;