innovatie

18 mei 2017, 10:10

Waar komen de afgestudeerde Groningse HBO-ICT-ers eigenlijk terecht?

Waar komen de afgestudeerde Groningse HBO-ICT-ers eigenlijk terecht?

‘Afgestudeerde ICT-ers uit Groningen gaan na hun studie vooral naar bedrijven in de Randstad’. Die gedachte lijkt vaak te bestaan over de loopbaan van mensen die in Groningen een ICT-opleiding hebben gevolgd. Maar in de praktijk valt dat reuze mee. Van de HBO-ICT alumni van de laatste drie jaar blijkt maar liefst 72 procent een baan te hebben gevonden in Noord-Nederland. Daarvan werken de meesten in de stad Groningen: 57 procent, in Leeuwarden 4 en in Assen 3 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit een analyse van de groep ICT’ers afgestudeerd in de periode 2014-2016 aan de Hanzehogeschool Groningen. Het betrof een onderzoek van IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De analyse vond plaats in het eerste kwartaal van 2017.

 

Voor het verkrijgen van de benodigde informatie werd gebruik gemaakt van lijsten met afstudeerders en het sociale netwerk LinkedIn. Gezien het feit dat van de 211 alumni uit die periode er in totaal 177 vindbaar waren op LinkedIn (ca. 84%) geven de gegenereerde resultaten een vrij compleet beeld van deze groep.

 

De onderzoekers ‘zoomden’ ook nog even in op de verschillen per afstudeerrichting. Dat waren: Business IT & Management (BITM), Network & Security Engineering (NSE) en Software Engineering (SE). Het onderscheid werd gemaakt vanwege de substantiële verschillen in profiel van deze drie groepen, die een duidelijke uitwerking hebben op de uitkomsten voor zowel de sector waarin de alumni actief zijn als de meest populaire functies waarin ze terecht komen.

 

Bij welke soort bedrijven hebben de afgestudeerde ICT-ers een baan gekregen? Ongeveer 42 procent van de groep Business, IT & Management (BITM) vond een baan bij het ‘ICT groot bedrijf’. Het gaat hierbij om functies als consultant, tester of business intelligence engineer.

 

Van de groep Network & Security Engineering (NSE) vond 45 % een baan in het MKB en 37 % bij het groot ICT. Van de groep Software Engineering (SE) vond maar liefst 59 % een baan bij het MKB en 23 % bij grote ICT bedrijven.

 

Met de resultaten van het onderzoek tracht de IT Academy meer duidelijkheid te scheppen betreffende de stand van zaken op de ICT-arbeidsmarkt.

 

“Voor ons is een belangrijke uitkomst dat bijna driekwart van de ICT-ers na de studie in het Noorden blijft. Dit zegt veel over de kansen binnen deze sector in onze regio”, aldus een woordvoerder.

 

 

Meer informatie op de kennisbank van de IT Academy, waar de factsheet gevonden kan worden.

;