economie

08 aug 2013, 11:11

CDA Groningen stelt vragen over oneerlijke concurrentie van webshops op bedrijventerreinen

Het CDA in Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de vestiging van webshops op bedrijventerreinen.

Op 19 juli 2013 publiceerde Detailhandel Nederland een persbericht over winkeliers die zich beklagen over het feit dat webshops zich vestigen op bedrijventerreinen. Op deze terreinen doen zij zich voor als een echte detailhandel, ondanks het feit dat ze geen vergunning hebben. Hierdoor treedt oneerlijke concurrentie op, zo stel CDA fractievoorzitter Anne Kuik. De lasten voor illegale winkels op bedrijventerreinen liggen lager, waardoor het product goedkoper verkocht kan worden. Bovendien is de huur lager en kan reclamebelasting omzeild worden.

De detailhandel heeft het moeilijk en dit heeft gevolgen voor het winkelaanbod in de binnenstad en in de wijken. De CDA-fractie is van mening dat in het ruimtelijk beleid van de gemeente een gelijk speelveld moet zijn voor alle vormen van detailhandel. Oneerlijke  concurrentie moet worden tegengegaan. De detailhandel is onmisbaar voor het in stand houden van een levendige binnenstad, aldus Kuik.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

cda groningen

  • bertraangs RT : Heb jij een duidelijke mening? Denk jij ook wel eens; dat kan anders of dat kan ik beter? En wil jij je inzetten voor G…
  • tyranie1 RT : Wiebes hoort ook in dit rijtje thuis. Laat Unilever en Shell maar ophoepelen naar UK. Bye Bye😁😂🤣😃😄😅. Laat Shell dan ook no…
  • Robertdewit1990 CDA gemeente Groningen: speciale wethouder voor alle dorpen in verkiezingsprogramma
  • Barend45237902 RT : Wiebes hoort ook in dit rijtje thuis. Laat Unilever en Shell maar ophoepelen naar UK. Bye Bye😁😂🤣😃😄😅. Laat Shell dan ook no…
  • CDALOPPERSUM RT : Heb jij een duidelijke mening? Denk jij ook wel eens; dat kan anders of dat kan ik beter? En wil jij je inzetten voor G…

Afkomstig van Twitter